Keresés
-18O
Győr
2020.07.02., csütörtök (Ottó)
  • Főoldal
  • Hírek
  • Helyi
  • Új buszok, járatsűrítés, éjszakai járatok, fejlesztések és bosszantó apróságok - a győri tömegközlekedés illetékesei válaszoltak olvasóinknak

Új buszok, járatsűrítés, éjszakai járatok, fejlesztések és bosszantó apróságok - a győri tömegközlekedés illetékesei válaszoltak olvasóinknak

Offmedia- 2017.02.09. 13:34
3453
Kényes témába nyúltunk. A Győrben lakók tekintélyes része mindennap szembesül a tömegközlekedés áldásaival és árnyoldalaival. Kérdéseket vártunk olvasóinktól a sárga buszokkal kapcsolatban - és bőven kaptunk. Panaszokat, javaslatokat, észrevételeket, érkeztek a hozzászólások jobbító szándékkal, vagy dühösen. Az OFF Média Győr a hozzánk érkezett kérdéseket továbbította az ÉNYKK Zrt. illetékeseinek. Íme a válaszok!
OFF MÉDIA: Számíthatunk új buszok beszerzésére az idén?

ÉNYKK:

Ugyan még nem fogadták el az idei üzleti tervet, de ebben az szerepel, hogy Győr helyi autóbuszflottájának megújítása és a közszolgáltatás szolgáltatási színvonalának biztosítása érdekében tíz használt csuklós autóbusz beszerzését tervezzük.

OFF MÉDIA: Sok olvasói kérdés, felvetés érkezett hozzánk a külvárosok nehéz megközelíthetősége miatt, míg mások járatsűrítést szeretnének.

ÉNYKK: A helyi vonalhálózatról és a menetrendről a szolgáltatás megrendelője, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata dönt. A szolgáltatás fejlesztése érdekében társaságunk folyamatosan figyelemmel kíséri a forgalmi változásokat, valamint vizsgálja és értékeli az utasok visszajelzéseit, melyek alapján – az utazási igények naprakész kiszolgálása érdekében – rendszeresen módosító szakmai javaslatokat kezdeményezünk a szolgáltatás megrendelője felé. Ezek kidolgozása során azonban minden esetben figyelembe kell vennünk, hogy a kibocsátható kilométer-teljesítményt városi közgyűlési döntés határozza meg.

Emiatt általános járatsűrítésre, illetve újabb vonalak létrehozására nincs lehetőségünk. A vonalhálózat azon városrészek között tud közvetlen kapcsolatot biztosítani, ahol a legmagasabb az utazási igény. Jellemzően a külvárosok és a városközpont között, illetve a nagy lakótelepek között. A kisebb forgalmú külvárosok esetében – a valós utazási keresletekhez igazodva – a járatok csak kisebb járatsűrűséggel közlekednek, illetve az érintett városrészek között jellemzően csak átszállással biztosítjuk az utazási lehetőséget.

Forrás:Off Média
OFF MÉDIA: Többen felvetették, hogy nagyok az eltérések a menetrendben feltüntetett és a valós érkezések között.

ÉNYKK: Győr közlekedésében a hazai trendeknek megfelelően, sőt – a város kiemelt gazdasági fejlődésének eredményeképpen – az országos átlagnál nagyobb mértékben növekszik a személygépkocsik száma, míg a közösségi közlekedés részaránya folyamatosan csökken. A közúti infrastruktúra kapacitása a folyamatos közútfejlesztések ellenére sem képes a gyors növekedést teljes mértékben kiszolgálni. Ez a folyamat az autóbusz-közlekedésben is egyre növekvő, sokszor kiszámíthatatlan mértékű késéseket okoz.

A várhatóan 2017. június 16-tól életbe lépő új helyi autóbusz-menetrend tervezése során is kiemelt szempont az, hogy a menetidőket az elmúlt években megváltozott forgalmi körülményekhez igazítsuk, minimalizálva a meghirdetett menetrendtől való eltéréseket.

Azonban a közúti közlekedés sajátosságai miatt csúcsidőben ezután is előfordulhatnak kisebb késések, a személygépkocsi-forgalom esetenkénti lökésszerű megnövekedése következtében, amiért utasaink megértését és türelmét kérjük.

OFF MÉDIA: Budapesten jól működik a Futár, amely arra szolgál, hogy a megállókban követhető legyen a járatok aktuális helyzete. Van esetleg elképzelés arra, hogyan lehetne ezt Győrben is bevezetni?

ÉNYKK: Győrben az Európai Unió társfinanszírozásában 2011-ben adták át a fővárosi Futár-rendszerhez hasonló utastájékoztatási rendszert. A projekt eredményeképpen kialakultak az elektronikus forgalomirányítás feltételei, korszerűsödött a jegykiadási és díjszabási rendszer, korszerű, a fogyatékkal élő emberek igényeire is tekintettel lévő utas tájékoztatási rendszer alakult ki. Ekkor került telepítésre az a 24 darab megállóhelyi úgynevezett totemoszlop, mely audiovizuális tájékoztatást nyújt az adott megállóhelyet érintő autóbuszjáratokról, előre jelezve azok várható érkezését, illetve mutatva azok helyét az útvonalon.

Az utas tájékoztatási rendszer a járművekre telepített GPS adók jele alapján határozza meg a járművek helyét, melyek a http://webgyor.enykk.hu/ oldalon is nyomon követhetők. A honlapon emellett megtekinthetők a megállókat érintő járatok várható érkezési időpontjai is.

Forrás:Off Média
OFF MÉDIA: A Győr helyi járat menetrendi adatai mikor kerülnek fel a Google Térképre? Már több magyar nagyvárosban is megcsinálták, például Budapesten, Miskolcon, Pécsett, Budaörsön.

ÉNYKK:

A menetrendi adatok Google Transit szolgáltatásba való betöltése jelenleg is folyamatos.

Ennek megvalósítása érdekében a keresőt üzemeltető társasággal a kapcsolatot, a Közlekedési Központok nevében, a Volán Egyesülés vette fel és az adattranszfert is ő végzi. A helyközi menetrendi adatok megküldése már megtörtént, annak feldolgozását és megjelenítését követően kerülnek sorra a városok menetrendi adatai. Emellett természetesen utasaink rendelkezésére áll a társaságunk internetes honlapján található többféle térképes megjelenítés is. Például: http://www.enykk.hu/aktiv_tartalom/terkep-foablak.html

OFF MÉDIA: Jó lenne - akárcsak Budapesten - a helyi buszbérlettel használni a városon belül közlekedő vasutat.

ÉNYKK:

Megítélésünk szerint a vasúti szolgáltatásnak Győr Város közigazgatási területén belüli helyi közszolgáltatás részeként történő bevonása a vasúti megállóhelyek kis száma és esetenként a sűrűn lakott területektől távoli elhelyezkedése, valamint a vonatok ritka, nem ütemes járatkövetése miatt jelenleg kevésbé életszerű, és nem aktuális.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata azonban 2013-ban elkészíttette a „Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása" című megvalósíthatósági tanulmányt, amely új vasúti megállóhelyek kialakításával és a vonatok sűrítésével is számol. Ennek megvalósulása esetén véleményünk szerint is aktuálissá válna a Győrön belüli közös jegy- és bérletrendszer kialakítása, amihez azonban a helyi közlekedésért felelős Önkormányzat és az érintett vasúttársaságok együttműködése is szükséges. Társaságunk nyitott az autóbusz- és vasúti közlekedés összehangolására, ennek érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a GYSEV Zrt.-vel és a MÁV-Start Zrt.-vel, és bizonyos viszonylatokban, mint Szombathely – Püspökmolnári, Zalaegerszeg - Körmend – Szentgotthárd, már be is vezettük a kombinált bérleteket, bízva abban, hogy ezek száma a jövőben tovább bővülhet.

OFF MÉDIA: Engedélyezett a sofőrnek a rádió használata? Ha igen, milyen kikötésekkel?

ÉNYKK: A vonatkozó rendelkezések és szabályok az utasokra vonatkozóan: (Üzletszabályzat IV/A Utazási feltételek VIII.) Az utas magatartása: 1. „Autóbuszban rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja." 2. Az autóbuszvezetőre vonatkozóan: (KRESZ 3.§ (1) bekezdés c) pont) „Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon."

Az előző idézet alapján az autóbuszvezető részére a rádióhallgatás nem tiltott, ha azzal a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti (például: vészcsengő hallhatósága) és az utaskiszolgálást (jegykiadás, utazási igazolványok ellenőrzése, egyéb kommunikációt) nem zavarja.

Az autóbuszvezetők tevékenységi jegyzéke szerint: vezetés közben az autóbuszvezetőnek nem szabad beszélgetni és más egyéb olyan tevékenységet folytatni, amely a vezetésben zavarhatja.

Mobiltelefon vagy egyéb hírközlő eszköz vezetés közben csak a halaszthatatlan, illetve sürgős, a szolgálat végzésével összefüggő információk vételére, közlésére használható

Használható még rövid egyeztetésére, illetve a járat ellátásával kapcsolatos segítség vagy utasítás kérésére, fogadására, a KRESZ vonatkozó szabályának betartásával - ez például azt jelenti, hogy az eszközt nem lehet kézben tartani.
OFF MÉDIA: Az éjszakai járatokat rengetegen hiányolják a városban. Látnak arra esélyt, hogy az utolsó járatok indulási idejét később tegyék?

ÉNYKK: Társaságunk már több alkalommal kezdeményezte éjszakai járatok indítását a szolgáltatás megrendelőjénél és kísérleti jelleggel közlekedtettünk is ilyen járatokat az Európai Mobilitási Hét során.

Tapasztalataink alapján valós igény lenne az éjszakai autóbusz-közlekedésre, elsősorban péntek és szombat éjszaka.

A járatok állandó közlekedtetésére egyelőre nem kaptunk megrendelést. Jelenleg minden nap 22.45 óra körül közlekednek az utolsó autóbuszjáratok a városközpontból a legtöbb városrész felé, biztosítva a 22 óráig tartó műszakban dolgozók hazautazását. (Illetve 2014. október óta a nagy lakótelepek – Gyárváros, Adyváros és Marcalváros – felé 23.08 órakor lehet felszállni a Honvéd ligetnél az utolsó 14-es járatra). Az ennél tovább dolgozók, az utolsó vonatokkal érkezők, valamint az éjszakai szórakozóhelyek vendégei számára valóban nem biztosított az autóbusz-közlekedés igénybe vétele.

Társaságunk elsődlegesen péntek és szombat éjszaka 23.40 óra körül tartaná indokoltnak egy éjszakai járat indítását a városközpontból a legnépesebb városrészek felé, amelyről már egyeztetéseket folytattunk az Önkormányzattal.

Az új menetrend tervezése során megítélésünk szerint ez többletköltség nélkül kivitelezhető lenne, amennyiben a szolgáltatás megrendelője jóváhagyja javaslatunkat.

OFF MÉDIA: Végezetül egy apró, ám gyakran annál bosszantóbb gond: ha nagy címlettel fizetünk a jegy-automatáknál, a gép akkor is apróban ad vissza. Van rá lehetőség, hogy ezt a hibát javítsák?

ÉNYKK: A fent említett uniós projekt részeként telepített automaták műszaki kialakításukból adódóan nem alkalmasak papírpénz visszaadására.

Ez tehát nem hiba, hanem az alkalmazott visszaadási technológia következménye.

Bár az automaták átalakításának lehetőségét illetően elsősorban azok tulajdonosa, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékes nyilatkozni, társaságunk úgy véli, hogy ennek nincsenek meg a műszaki lehetőségei és a papírpénz visszaadása kizárólag új automaták telepítésével teljesíthető.

Hozzászólások